ตาข่ายสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่

ตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ตาข่ายแบบก้อนกลม

ตาข่ายแบบถุงขนาดเล็ก