ตาข่าย ถุงเล็ก

ตาข่าย ทรงสี่เหลี่ยม

ตาข่าย ทรงกลม

สามารถติดตามรับข่าวสารเพิ่มเติมเป็นประจำได้ ที่นี่

เพราะอะไรถึงต้องมีการทำตาข่ายสำหรับให้อาหารม้า

ปกติแล้วม้าจะใช้เวลาในการกินหญ้าต่อวันประมาน 18 – 20 ชั่วโมง จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการเลียนแบบทางธรรมชาติของม้าในกระบวนการทางอาหารและต้องการให้ปริมานอาหารมีความคงที่ หากม้าไม่ได้รับประทานอาหารตรงกับความต้องการจะส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารอีกทั้งขณะทำความสะอาดคอกม้าส่วนใหญ่แล้วจะไม่ทำการใส่อาหารไว้ขณะทำความสะอาด นอกจากนี้เมื่ออาหารอยู่กับพื้นส่งผลให้หญ้าที่กินเข้าไปอาจมีเชื่อแบคทีเรียจากการขับถ่ายของเสียจากม้าอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบเพื่อความปลอดภัยสำหรับปศุสัตว์ ไม่เพียงเท่านั้นตาข่ายยังช่วยลดของเสียจากฟางที่เกิดการปนเปื้อนและยังส่งผลดีต่อระบบการให้อาหารสัตว์รวมถึงสุขภาพของสัตว์

ค้นหาร้านค้าปลีก

สามารถค้นหาร้านค้าได้ที่นี่

สนับสนุนโดย แทงบอล