เหมาะสำหรับสี่เหลี่ยมจัตุรัส สามารถควบคุมฟางป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากาการกิน ระวังการให้อาหารกับสัตว์ที่เขารวมถึงกีบเท้าขนาดเล็ก

ใส่ฟางได้มาถึง ยาว 90 ซม. x กว้าง 45 ซม. x สูง 45 ซม.