ตาข่ายแบบถุงขนาดเล็ก

เหมาะสำหรับฟางสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และกลม สามารถควบคุมฟางป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากาการกิน ระวังการให้อาหารกับสัตว์ที่เขารวมถึงสัตว์ที่มีหู

ลักษณะถุงใช้แขวน ใส่อาหารได้ประมาน 2 – 4 กำ

ลึก 45 ซม.