ตาข่ายแบบก้อนกลม

เหมาะสำหรับฟางสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่และกลม สามารถควบคุมฟางป้องกันปัญหาสุขภาพที่เกิดจากาการกิน ระวังการให้อาหารกับสัตว์ที่เขารวมถึงกีบเท้าขนาดเล็ก

ใส่ฟางได้มาถึง 6×6 ตารางเมตรแบบก้อนกลมและ 4×4 ตารางเมตรแบบก้อนสี่เหลี่ยม
ลดการศูนย์เสียฟางได้มากถึง 90%
อายุการใช้งาน  2 – 4 ปี