สายพันธุ์ม้าที่พบในประเทศไทย

Horse-breed

ช้าง, ม้า, วัว, ควาย เป็นสัตว์ที่มีพละกำลังแข็งแรง ทนทาน สามารถเอามาใช้งานได้อย่างหลากหลาย เป็นสัตว์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าจากสัตว์ทั้ง 4 ชนิดนี้ ” ม้า ” เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ไม่มีพื้นฐานอยู่ในประเทศไทย แล้วทำตอนนี้เราถึงได้ยินว่ามี ม้าไทย อยู่และม้าชนิดนี้มีความสำคัญอันเกี่ยวพันธ์กับประวัติศาสตร์โลกด้วย ม้าส่วนใหญ่ที่อยู่ในโลกนี้เป็นม้าที่เกิดจากการผสมพันธุ์ให้มีลักษณะเด่นทางด้านต่างๆ อันเกิดจากฝีมือของมนุษย์ แต่มีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่เป็นม้าสายพันธ์แท้จากธรรมชาติและม้าไทย ชนิดนี้ก็จัดอยู่ในกลุ่มควรค่าแก่การอนุรักษ์ เนื่องจากมันอาจถูกจัดให้เป็น ม้าธรรมชาติฝูงสุดท้ายของโลก

ปัจจุบันม้าสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมซึ่งได้รับการสืบทอดมาจากม้าโบราณกลับหลงเหลืออยู่เพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น โดยในจำนวนอันน้อยนิดนั้น กลับถูกค้นว่าพวกมันอาศัยอยู่ใน จ.ลำปาง ประเทศไทยเรานี่เอง ผู้คนพบคือ คณะนักวิจัยมูลนิธิม้าลำปางซึ่งได้ร่วมกับคณะนักวิจัยสายพันธุ์ม้า จาก Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

Horse-breed-

คณะวิจัยของมูลนิธิม้าลำปางได้ร่วมมือกับ Dr.Carla Carleton นักวิจัยจาก Michigan State University แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา และ Dr.Nanna Luthersson นักวิจัยชาวเดนมาร์ก ได้ทำการวิจัยม้าใน จ.ลำปาง พบว่าม้าแทบทุกตัวล้วนประสบปัญหาสุขภาพ เนื่องจากได้รับการเลี้ยงดูอย่างผิดวิธี รวมทั้งมีปัญหาการผสมข้ามสายพันธุ์ ทำให้ม้าลูกที่ออกมาไม่แข็งแรงขาดภูมิคุ้มกัน และ ระหว่างการจัดทีมสัตว์แพทย์เพื่อตรวจรักษาม้าอยู่นั้น กลับพบข้อมูลน่าสนใจมากคือมีม้าจำนวน 60 ตัวจากทั้งหมด 300 ตัว ที่พบใน จ.ลำปาง เป็นม้าสายพันธุ์โบราณดั้งเดิม มีลักษณะพิเศษ คือแข็งแรง ทนทานต่อโรคดีอย่างดีเยี่ยม และจากการตรวจเลือดได้พบเชื้อโรคหลายชนิด เช่น อหิวาต์ หรือวัณโรค แต่เชื้อโรคเหล่านี้ก็ไม่ได้แสดงอาการใดๆออกมา แสดงว่าม้าเหล่านี้มีสุขภาพแข็งแรงมาก

ประธานมูลนิธิม้าแห่งจังหวัดลำปางออกมายืนยันว่า ม้าเหล่านี้ที่พบใน จ.ลำปาง ทั้ง 60 ตัว ล้วนมีลักษณะไม่ว่าจะทั้งสีหรือลายขนมีความคล้ายเคียงกับม้าโบราณมาก ซึ่งเป็นม้าป่าสายพันธุ์แท้สุดท้ายของโลก โดยมีคุณสมบัติ คือ มีโครงสร้างร่างกายแข็งแรง กล้ามเนื้อเป็นมัด กีบแข็ง อึด มีรูปร่างเตี้ยแต่อกกว้าง ทั้งนี้ทางมูลนิธิจึงได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนไว้ พร้อมทั้งเก็บน้ำเชื้อเพื่อทำการขยายพันธุ์ต่อไป

อย่างไรก็ตามมูลนิธิม้าลำปางกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนม้าพื้นเมืองชนิดนี้ให้เป็นมรดกโลก ในฐานะเป็นม้าป่าสายพันธุ์สุดท้ายของโลก โดยมีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับม้าป่าในมองโกเลียแค่ 150 ตัวเท่านั้น