ต้นกำเนิดม้าสายพันธุ์ Friesian

Friesian-photo

ม้าสายพันธุ์ Friesian มีแหล่งกำเนิดอยู่ ณ เมือง Friesland ประเทศเนเธอร์แลนด์ ม้าพันธ์นี้มีลักษณะที่โดดเด่น แตกต่างจากม้าสายพันธ์อื่น คือ มีร่างกายกำยำล่ำสัน หนาแน่น มีส่วนสูงตั้งแต่ประมาณ 15 -17 แฮนด์ มีขนสีดำสนิท มันวาว มีขนบริเวณหน้าผาก แผงคอหนา หางลากยาว บริเวณข้อเท้ามีขนออกมาเป็นพู่สวยงามมาก จังหวะการวิ่งของสายพันธุ์ Friesian เมื่อเจอทางเรียบมันจะยกขาหน้าสูง แลดูสง่างามมาก อีกทั้งยังมี นิสัยน่ารัก เป็นม้าอารมณ์ดี ฝึกสอนได้ง่าย เป็นม้าขยัน ถึงแม้ว่าสัดส่วนของมันจะออกไปทางม้างานเสียมากกว่า ม้าสายพันธุ์ Friesian กลับมีรูปร่างที่แลดูสง่างาม น่าเกรงจาม อีกทั้งมีความปราดเปรียวกว่าม้างานมาก แต่ในยุคกลางมันได้ถูกนำไปใช้เป็นม้าในการศึกจำนวนมาก จากภาวะของสงคราม จึงเกือบทำให้ม้าพันธ์นี้สูญพันธุ์ไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง แต่ดีที่ยังพอเหลือรอดมาได้ จนมาถึงในยุคปัจจุบันม้าม้าสายพันธุ์ Friesian ได้นำมาขี่เพื่อความสนุกสนาน  , เทียมรถม้า รวมทั้งใช้ลงแข่งขันในการขี่ประเภท Dressage อีกด้วย โดยม้าสายพันธุ์ Friesian ที่ได้ชื่อว่ามีความสวยงามอย่างแท้จริง ต้องมีขนสีดำสนิททั่วตัวและขึ้นมันเงาเท่านั้น ห้ามมีสีอื่นเข้ามาปนเด็ดขาด ยกเว้นกรณีมีจุดสีขาวแต้มตรงหน้าผากเท่านั้น ถึงได้รับการขึ้นทะเบียนได้ แต่ขนสีดำสนิทนี้หายากมากส่วนสีที่พอใกล้เคียงมากที่สุด คือ Chestnut

Friesian-pic

ปัจจุบันนี้ ม้าสายพันธุ์ Friesian แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด  คือ Classic หรือ Baroque โดยลักษณะของม้าประเภท Classic คือมีรูปร่างแบบม้าสเปน มีลำคอโก่ง , กระดูกหนาใหญ่ , กล้ามเนื้อเห็นชัด , ใบหูเล็ก , ขาสั้นตรงแต่แข็งแรงมาก ส่วนประเภทที่ 2 คือ Sport มีกระดูกเรียวเล็กกว่า , ไม่เน้นรูปร่างกำยำเหมือน Classic แต่มีจุดเด่นอยู่ที่ลีลาการก้าวย่างอันสวยงาม จึงนำมาใช้ประกวดมากกว่าประเภท Classic

แต่มีการค้นพบตำราเก่า เนื้อหากล่าวว่า ม้าสายพันธุ์ Friesian เป็นม้าสืบทอดมาจากม้า Black Forest ของประเทศอังกฤษ ในสมัยยุคที่โรมันเรืองอำนาจ ได้มีการนำเข้าม้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศอังกฤษ ภายหลังก็ได้มีการผสมเข้ากับม้าพื้นเมืองของอังกฤษ เช่น ม้าพันธุ์ Shire เป็นต้น หลังจากนั้นม้าเหล่านี้ก็ถูกปล่อยทิ้งไว้ในป่า จนมีคนมาพบเห็นด้วยความที่มีรูปร่างดี จึงได้นำมาพัฒนาต่อ ถึงแม้ว่าม้าสายพันธุ์ Friesian จะมีความเป็นมาแค่ 300-400 ปีเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่มันก็จัดว่าเป็นม้าต้นตระกูลของม้าพันธุ์ Norfolk Trotter และม้าพันธุ์ Morgan ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง